Liigu sisu juurde

Peaksite vältima laadimiskaabli või pistiku peal istumist või nendel magamist. Kindlaks määratud kehtivusaja jooksul kasutamata MAXIMA raha annulleeritakse ja seda ei tagastata programmis osalejale. Aitäh kaart on tähtajatu.

Explainer Video - e-Manufacturing Licence

Lugege enne iPhone'i kasutamist alltoodud ohutusteave läbi. Käsitsemine Käsitsege iPhone'i hoolikalt. Kui kahtlustate, et iPhone või selle aku on saanud viga, siis lõpetage iPhone'i kasutamine, sest see võib kuumeneda üle või põhjustada vigastusi. Ärge kasutage iPhone'i mõranenud ekraaniklaasiga, sest see võib põhjustada vigastusi.

  •  Послушай, Мидж, к Стратмору я не отношусь ни плохо ни хорошо.
  • Tsüstiidi ägenemine ravi ajal
  •  - Вводите ключ и кончайте со всем .

Kui muretsete iPhone'i korpuse kriimustamise pärast, siis soovitame osta korpuse või kaane. Parandamine Ärge avage iPhone'i korpust ega proovige iPhone'i ise parandada. Kui teie iPhone saab viga või läheb rikki, siis võtke ühendust Apple'iga või Apple'i volitatud hooldusesindusega.

Lisateavet paranduse ja hoolduse kohta leiate iPhone'i paranduse veebisaidilt. Aku Ärge üritage ise vahetada iPhone'i akut.

  • Затем облокотился о плиту, поправил широкие серые брюки и крахмальную рубашку.
  • Kas on võimalik cystit seemned
  •  Viste el anillo? - настаивал обладатель жуткого голоса.

Ebaõige vahetus või parandus võivad akut vigastada, põhjustada ülekuumenemist või põhjustada vigastusi. Aku jäätmekäitlusel või ümbertöötlemisel tuleb seda käidelda olmejäätmetest eraldi. Ärge üritage akut põletada või kuumutada.

Lisateavet akudega seotud hoolduse ja ümbertöötlemise kohta leiate Akude hoolduse ja ümbertöötlemise veebisaidilt. Tähelepanu hajumine iPhone'i kasutamine teatud tingimustel võib hajutada teie tähelepanu ning põhjustada ohtlikke olukordi näiteks vältige kõrvaklappide kasutamist jalgrattaga sõitmisel ja vältige autoga sõites tekstsõnumite sisestamist.

Järgige eeskirju, mis keelavad või mida teha kui soovite pidevalt kirjutada ja vigastada mobiilseadmete või kõrvaklappide kasutamist. Navigeerimine Rakendus Maps sõltub andmeteenustest.

iPhone'i kasutusjuhend

Nimetatud andmeteenused võivad muutuda ning need ei pruugi olla kõikides riikides või piirkondades saadaval, mis võib põhjustada kaartide ja asukohapõhise teabe puudumise, ebatäpsuse või lünklikkuse. Võrrelge rakenduse Maps poolt pakutavat teavet ümbruskonnaga. Kasutage navigeerimisel tervet mõistust.

  1. Valu kõhu allosas külma
  2. Meditsiinilised tampoonid tsüstiidiga
  3. Если вы назовете мне его имя, я сделаю все, чтобы он получил свой паспорт немедленно.
  4. Mustad samas tsüstiidi ülevaateid

Lahknevuste korral jälgige alati teetingimusi ning järgige liiklusmärkide ja -tähistusega antud juhiseid. Osad Mapsi funktsioonid vajavad teenust Location Services. Laadimine Järgige iPhone'i laadimiseks järgmisi juhiseid.

Ühendage iPhone toitepessa selle laadimiskaabli kaasas ja ühilduva Apple'i USB-toiteadapteri eraldi müügil abil. Ühendage iPhone kaabli abil arvutiga. Teised adapterid ei pruugi vastata ohutusstandarditele ning nende kasutamine laadimiseks võib põhjustada surma või vigastuste ohu.

Vigastatud kaablite või laadijate kasutamine või niiskes keskkonnas laadimine võib põhjustada tulekahju, elektrilööke, vigastusi või vigastada iPhone'i või muud vara. Kui kasutate iPhone'i laadimiseks laadimiskaablit tootega kaasas või juhtmeta laadijat eraldi müügilsiis kontrollige, et selle USB-pistik oleks sisestatud korralikult ühilduvasse toiteadapterisse, enne kui ühendate adapteri seinapistikupesaga.

Kui kasutate juhtmevaba laadijat, siis eemaldage seadmelt metallümbrised ning ärge asetage laadijale metallist võõrkehasid näiteks võtmeid, münte, patareisid või ehteidsest need võivad muutuda soojaks või segada laadimist. Laadimiskaabel ja liides Vältige pikaajalist nahakontakti laadimiskaabli ja pistikuga, kui laadimiskaabel on ühendatud toiteallikaga, sest see võib põhjustada ebamugavust või vigastusi.

Peaksite vältima laadimiskaabli või pistiku peal istumist või nendel magamist. Pikaajaline kuumuse mõju iPhone ja Apple'i USB-toiteadapterid eraldi müügil vastavad toodete pinnatemperatuuri piirangutele, mis on defineeritud vastava riigi määruste ning rahvusvaheliste ja piirkondlike ohutusstandarditega.

Kuid ka nende piirangute puhul peab arvestama sellega, et pikaaegne kokkupuude võib põhjustada ebamugavust või vigastusi. Kasutage tervet mõistust ning vältige olukordi, kus nahk puutub seadmega, toiteadapteriga või juhtmevaba laadijaga pikaajaliselt kokku, kui see töötab või on ühendatud toiteallikaga. Näiteks ärge magage seadme, toiteadapteri või juhtmevaba laadija peal, ärge asetage neid teki, padja või oma keha alla, kui need on toiteallikaga ühendatud. Olge eriti ettevaatlik, kui teie tervislik seisund ei võimalda tuvastada kõrge temperatuuriga esemeid keha vastas.

Apple Footer

USB-toiteadapter eraldi müügil Apple'i USB-toiteadapteri ohutuks mida teha kui soovite pidevalt kirjutada ja vigastada ning kuumusega seotud vigastuste või tõrgete vältimiseks asetage toiteadapter otse pistikupessa.

Ärge kasutage toiteadapterit märgades kohtades, nt. Lõpetage toiteadapteri ja kaablite kasutamine järgmiste tingimuste tekkimisel. Toiteadapteri pisik või klemmid on vigastatud.

Laadimiskaabel saab viga või on narmastunud.

Toiteadapter jääb väga niisketesse tingimustesse või toiteadapterile satub vedelikke. Toiteadapter kukub maha ning selle korpus saab viga. Taustamüra ning pidev kõrge helitugevusega heli kuulamine võivad tekitada tunde, et helid on vaiksemad kui tegelikkuses.

Это полная каша. - Это где-то здесь, - твердо сказала Сьюзан.  - Надо думать.

Enne millegi kõrva asetamist lülitage heli taasesitus sisse ning kontrollige helitugevust. Lisateavet selle kohta, kuidas määrata maksimaalse helitugevuse piirangut, leiate osast Kõrvaklappide helitugevuse piiramine.

Kliendikaart väljastatakse eraisikule alates Aitäh kaart on tähtajatu. Kliendikaart on personaalne ja seda on keelatud edasi anda kasutamiseks kolmandatele isikutele. Kliendikaart tuleb esitada kassapidajale enne ostude eest tasumist. Rahalises vääringus võrdub 1 Maxima raha 1 euroga.

Lisateavet kuulmiskahjustuste kohta leiate Heli ja kuulmise veebisaidilt. Raadiosageduslikud elektromagnetilised väljad iPhone kasutab juhtmeta võrkudega ühenduse loomiseks raadiosignaale. RF-elektromagnetiliste väljade veebisaiti.

AITÄH pakkumised | ldf.ee

Raadiolainete interferents Järgige siltidel ja teadaannetes toodud juhiseid, mis keelavad mobiilseadmete kasutamise. Kuigi iPhone on disainitud, testitud ja toodetud vastama kõikidele raadiolainete interferentsi puudutavatele määrustele, siis võivad sellised iPhone'ist väljastatavad raadiolained mõjutada teiste elektroonikaseadmete tööd ning põhjustada neis tõrkeid.

Meditsiiniseadmete häirimine iPhone sisaldab magneteid ning ka osi ja raadioseadmeid, mis väljastavad elektromagnetkiirgust. Sellised magnetid ja elektromagnetväljad võivad segada meditsiiniseadmete nt südamerütmurite ja defibrillaatorite tööd. Kuigi kõik iPhone 12 mudelid sisaldavad rohkem magneteid kui eelmised iPhone'i mudelid, siis need ei peaks tekitama meditsiiniseadmetele suuremat magnethäirete ohtu, kui eelmised iPhone'i mudelid.

Enda meditsiiniseadme kohta kehtiva info hankimiseks, kas meditsiiniseadme ja iPhone'i vahel on vajalik hoida turvalist distantsi, võtke ühendust oma arstiga ja meditsiiniseadme tootjaga.

Maailmas on kasutusel palju eri tüüpi meditsiiniseadmeid ning sageli annavad tootjad soovitusi nende seadmete ohutu kasutamise kohta raadio- ja magnetseadmete läheduses, et vältida võimalikke häireid. Pole meditsiiniseade iPhone ei ole meditsiiniseade ning seada ei tohi kasutada hinnangute andmiseks professionaalse meditsiinilise nõu asemel.

See ei ole disainitud või mõeldud haiguste või muude olukordade diagnoosimiseks või haiguste raviks, leevendamiseks, hoolduseks või vältimiseks.

Enne oma tervisega seotud otsuste vastuvõtmist konsulteerige arstiga. Meditsiinilised olukorrad Kui teil peaks tekkima mõni meditsiiniline olukord või sümptomid, mis võivad olla seotud iPhone'iga või vilkuvate tuledega näiteks haigushoog, teadvusekaotus, silmade väsimus või peavalusiis konsulteerige enne iPhone'i kasutamist arstiga.

Plahvatusohtlikud ja muud tundlikud keskkonnad iPhone'i laadimine või kasutamine potentsiaalselt plahvatusohtlikus keskkonnas, näiteks kohas kus õhk sisaldab tuleohtlikke kemikaale, gaase või peenosi nt. Järgige kõiki silte ja toodud juhiseid. Korduvad liigutused Kui teostate korduvaid tegevusi, näiteks iPhone'i abil trükkimine, pühkimine või mängimine, siis võite tunda ebamugavust oma kätes, käsivartes, õlgades, kaelas või muudes kehaosades. Kui tunnete ebamugavust, siis lõpetage iPhone'i kasutamine ja konsulteerige arstiga.

Oluliste tagajärgedega toimingud Käesolev seade ei ole mõeldud kasutamiseks kohtades, kus seadme tõrked võivad põhjustada surma, vigastusi või keskkonnakahjusid. Lämbumisoht Osad iPhone'i lisatarvikud või -seadmed võivad olla väikelastele ohtlikud ja põhjustada lämbumisohu näiteks allaneelamisel.

Я люблю. В этот момент в тридцати метрах от них, как бы отвергая мерзкие признания Стратмора, «ТРАНСТЕКСТ» издал дикий, душераздирающий вопль. Звук был совершенно новым - глубинным, зловещим, нарастающим, похожим на змею, выползающую из бездонной шахты. Похоже, фреон не достиг нижней части корпуса. Коммандер отпустил Сьюзан и повернулся к своему детищу стоимостью два миллиарда долларов.

Hoidke sellised tarvikud väikelaste haardeulatusest eemal.