Liigu sisu juurde

Furadonin Avexima 50 mg tabletid 20 tk. Rasedus: Furadonini kasutamine raseduse ajal Furadonin on vastunäidustatud. Millest aitab Furadonin?

Puuduvad andmed maksakahjustusega patsientide kohta. Et tsefuroksiim eritub peamiselt neerude kaudu, ei ole eelduspärane, et maksafunktsiooni kahjustus mõjutaks tsefuroksiimi farmakokineetikat.

Tsüstiidi efektiivne ravi

Optimaalse imendumise saavutamiseks võetakse Xorimaxi tablette pärast sööki. Xorimaxi tablette ei tohi purustada ja seetõttu ei sobi need patsientidele, kes ei saa tabletti neelata. Lastel võib kasutada tsefuroksiimaksetiili suukaudset suspensiooni. Vastunäidustused Ülitundlikkus tsefuroksiimi või lõigus 6.

  • Terapeutiline rohi tsüstiidiga
  • Tsüstiit mida teha ägenemisega
  • Urineerivate põhjuste urineerimise puudumine
  • Valu uroloogia kõhu allosas
  • Kas see aitab cystiitile

Teadaolev ülitundlikkus tsefalosporiinantibiootikumide suhtes. Varasem raskekujuline ülitundlikkusreaktsioon nt anafülaktiline reaktsioon mis tahes teist tüüpi beetalaktaamantibakteriaalse aine penitsilliinid, monobaktaamid ja karbapeneemid suhtes.

Apotheka klienditeenindus

Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel Ülitundlikkusreaktsioonid Eriline ettevaatus on vajalik patsientide puhul, kellel on esinenud allergilisi reaktsioone penitsilliinide või teiste beetalaktaamide suhtes, sest esineb ristuva ülitundlikkuse oht. Nagu teiste beetalaktaamantibiootikumide puhul, on teatatud tõsistest ja vahel surmaga lõppenud ülitundlikkusreaktsioonidest.

Tõsise ülitundlikkusreaktsiooni ilmnemisel tuleb ravi tsefuroksiimiga kohe lõpetada ja võtta asjakohased erakorralised meetmed. Enne ravi alustamist tuleb kindlaks teha, kas patsiendil on anamneesis tõsist ülitundlikkust tsefuroksiimi, teiste tsefalosporiinide või muud tüüpi beetalaktaamühendite suhtes.

Saada e-kiri

Ettevaatlik tuleb olla ka juhul, kui tsefuroksiimi manustatakse patsiendile, kellel on anamneesis mittetõsine ülitundlikkus teiste beetalaktaamühendite suhtes.

See reaktsioon on tingitud otseselt tsefuroksiimaksetiili bakteritsiidsest toimest haigustekitaja spiroheedi Borrelia burgdorferi vastu. Mittetundlike mikroorganismide vohamine Nagu teiste antibiootikumide puhul, võib ka tsefuroksiimaksetiili kasutamisel tekkida Candida ülekasv. Pikaajalisel kasutamisel või tekkida ka teiste resistentsete mikroorganismide nt enterokokkide ja Clostridium difficile ülekasv, mille tõttu võib olla vajalik ravi katkestamine vt lõik 4.

tsüstiidi 1 tablett pakendis valu tõmbamine kõhu allosas pärast superkolleerimist

Peaaegu kõikide antibakteriaalsete ainete puhul sh tsefuroksiim on teatatud antibakteriaalse ainega seotud pseudomembranoosse koliidi esinemisest. See võib varieeruda kergest kuni eluohtliku raskusega vormini.

tsüstiidi 1 tablett pakendis alustas tsüstiit ja seejärel

Diagnoosi tuleb kaaluda, kui patsiendil tekib tsefuroksiimi äge tsüstiit esimene abi kodus ajal või järel kõhulahtisus vt lõik 4. Sellisel juhul tuleb ravi tsefuroksiimiga katkestada ja kaaluda spetsiifilist Clostridium difficile ravi. Peristaltikat pärssivaid ravimeid kasutada ei tohi vt lõik 4. Koosmõju diagnostiliste testidega Coombsi testi positiivset tulemust on seostatud tsefuroksiimi kasutamisega ja see võib häirida vere ristsobivuse võrdlemist vt lõik 4.

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Ferritsüaniidi testis võib tekkida valenegatiivne tulemus. Eriline ettevaatus on vajalik fenüülketonuuria korral, sest tableti kate sisaldab aspartaami. Üks Xorimax mg kaetud tablett sisaldab 0,3 mg aspartaami. Üks Xorimax mg kaetud tablett sisaldab 0,4 mg aspartaami 4. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed Ravimid, mis vähendavad maohappesust, võivad vähendada tsefuroksiimaksetiili biosaadavust võrreldes tühja kõhuga ja kaotada seega söömisjärgse parema imendumise. Tsefuroksiimaksetiil võib mõjutada soole mikrofloorat.

Aliexpressist 20 kasulikku autotoodet, mis on kasulikud igale autoomanikule

Selle tõttu võib östrogeenide tagasiimendumine olla väiksem ja nõrgeneda suukaudsete kontratseptiivide tsüstiidi 1 tablett pakendis. Tsefuroksiim eritub glomerulaarfiltratsiooni ja tubulaarse sekretsiooniga.

XORIMAX - mg 14TK | Ravimid | Üle ravimi tutvustuse - ldf.ee

Probenetsiidi samaaegne kasutamine ei ole soovitatav. Kui samal ajal kasutatakse probenetsiidi, võib kujuneda tavalisest suurem ja pikenenud kestusega tsefuroksiimi kontsentratsioon vereseerumis ja eritumise poolväärtusaeg. Samaaegne kasutamine antikoagulantidega võib pikendada protrombiiniaega. Fertiilsus, rasedus ja imetamine Rasedus Tsefuroksiimi kasutamise kohta rasedatel on andmed piiratud.

Ravimi omaduste kokkuvõte

Loomkatsed ei ole näidanud kahjulikku toimet tiinusele, tsüstiidi 1 tablett pakendis ja fetaalsele arengule, poegimisele või postnataalsele arengule. Xorimaxi võib raseduse ajal kasutada ainult juhul, kui kasulikkus ületab võimaliku riski.

  • Sagedane urineerimine närviline jaotus
  • Rezi pärast urineerimist naiste ravi
  • Tunne valu kõhu
  • Crunberry tinktuur tsüstiit
  • Valu meteorismi kõhu allosas

Imetamine Tsefuroksiim eritub väikeses koguses inimese rinnapiima. Terapeutilistes annustes on kõrvaltoimete tekkimise tõenäosus väike, kuid kõhulahtisust ja limaskestade seeninfektsiooni ei saa välistada.

Ravimi "Furadonin" kasutamise puudused ja eelised - Tsüstiit June

Nende toimete tõttu tuleb rinnaga toitmine lõpetada. Arvestada tuleb sensitisatsiooni võimalusega.

tsüstiidi 1 tablett pakendis valu vasakul pool niza kõht

Tsefuroksiimi võib imetamise ajal kasutada ainult pärast raviarsti hinnangut võimaliku kasulikkuse ja riski kohta. Fertiilsus Tsefuroksiimaksetiili toime kohta inimese fertiilsusele andmed puuduvad. Reproduktiivsusuuringud loomadel ei ole näidanud kahjulikku mõju fertiilsusele. Toime reaktsioonikiirusele Toime kohta autojuhtimisele ja masinate käsitsemise võimele ei ole uuringuid läbi viidud.

Kuid see ravim võib põhjustada pearinglust ja patsiente tuleb hoiatada, et nad oleksid autojuhtimisel ja masinatega töötamisel ettevaatlikud.

Apteekri nõuanded põiepõletiku vastu

Kõige sagedamad kõrvaltoimed on Tsüstiidi 1 tablett pakendis vohamine, eosinofiilia, peavalu, pearinglus, seedetrakti häired ja mööduv maksaensüümide sisalduse suurenemine. Kõrvaltoimetele omistatud esinemissageduste kategooriad on hinnangulised, sest enamiku reaktsioonide kohta ei olnud esinemissageduse arvutamiseks vastavaid andmeid nt platseebokontrolliga uuringutest saada. Lisaks võib tsefuroksiimatksetiiliga seotud kõrvaltoimete esinemissagedus olla sõltuvalt näidustusest erinev.

Väga sagedaste kuni harvade kõrvaltoimete esinemissageduste hindamiseks kasutati andmeid suurtest kliinilistest uuringutest.

"Furadonin": lühike kirjeldus

Platseebokontrolliga uuringute andmeid ei olnud saada. Kui esinemissagedus arvutati kliiniliste uuringute andmete alusel, põhinesid need ravimiga seotud uurija tuvastatud andmetele. Igas esinemissageduse rühmas on kõrvaltoimed toodud tõsiduse vähenemise järjekorras. Raviga seotud kõrvaltoimete kõik klassid on allpool toodud MedDRA organsüsteemide klasside, esinemissageduse ja tõsiduse astmete kaupa.