Liigu sisu juurde

Veenduge, et näete annuse aknas noolt ja kaks indikaatori riba on ühel joonel. Nefrotoksilisuse suurenemist võib täheldada juhul, kui suurtes annustes metotreksaati manustatakse kombineeritult potentsiaalselt nefrotoksilise kemoteraapilise toimeainega nt. Pen-i nõela tohib kasutada ainult üks kord ja Terrosa kolbampulli tohib kasutada ainult üks inimene. Sel juhul tuleb ravi lõpetada.

Infoleht on viimati uuendatud Muud teabeallikad Täpne teave selle ravimi kohta on saadaval kui te avate nutitelefoniga alloleva või pakendil asuva QR-koodi. Sama teave on saadaval ka kodulehel: www.

Lugege Terrosa kolbampulli pakendi infolehte, mis on eraldi pakendis. A: Eemaldage pen-i kork. B: Eemaldage kolbampulli hoidja seda keerates bajonettühendus. C: Juhul, kui te vahetate kolbampulli, eemaldage tühi kolbampull. Sisestage uus Terrosa kolbampull kolbampulli hoidjasse nii, et kolbampulli metallist pressitud korgi pool siseneks esimesena. Kirjutage üles iga uue kolbampulli esimene süstimise kuupäev. See aitab teil aru saada, millal 28 igapäevaseks kasutamiseks mõeldud kolbampulli annust on kasutatud.

D: Lükake ettevaatsikult oma sõrmega keermega varras tagasi, lükates sirgjooneliselt ja nii kaugele kui võimalik. See ei ole vajalik, kui varras on juba algasendis, näiteks kõige esimesel kasutuskorral. Keermega varrast ei saa üleni pen-i korpusesse tagasi lükata. E: Kinnitage kolbampull hoidjasse, keerates seda 90 kraadi, kuni see on kinnitunud. Veenduge, et pen-i nõel on veri uriinis küüliku ravi ajal kinnitatud ja asetseb kindlalt kolbampulli hoidjas.

  • Ennetavad meetmed Iga küülikukasvataja teab hästi, et need karusloomad erinevad mitte ainult väärtusliku karusnaha ja toiduliha poolest, vaid ka üsna nõrga immuunsuse poolest.
  • Приближаясь к пиджаку защитного цвета, он не обращал внимания на сердитый шепот людей, которых обгонял.
  • Kas haigla küsimused tsüstiidiga
  • Отныне и навсегда.
  • Kuidas tuvastada uriini mullhaigusi
  • TREXAN - 2,5mg TK | Ravimid | Üle ravimi tutvustuse - ldf.ee
  • Valu urineerimise lõpus ja veres naistel
  • Ravi sagedase urineerimisega naistel

Nõela kinnitamisel võivad mõned tilgad väljuda, see on tavapärane. G: Testimine Pen-i peab testima pärast uue kolbampulli sisestamist ja enne iga kolbampulli esimest süstimist. Veri uriinis küüliku ravi ajal, et kaks indikaatori riba on ühel joonel. Annuse valimise ajal teeb pen kuuldava klõpsuva heli ja tunda on märgatavat vastupanu.

Hoidke seda sees, kuni annuse näidik on tagasi algasendis. Nõela otsast peavad väljuma mõned tilgad ravimit. Kui tilgad ei välju, korrake punktis G toodud juhiseid, kuni te veri uriinis küüliku ravi ajal mõnda tilka. Ärge korrake punktis G toodud juhiseid rohkem kui neli korda ning järgige lehekülje tagaküljel toodud juhiseid, mida tuleb kasutada tõrgete korral.

Raskel ajal on ka jänes laululind

Terrosa Pen kasutamine Peske käed hoolikalt seebiga, et vähendada infektsioonide tekke riski. Ärge kasutage pen-i, kui kolbampulli sisu on hägune, värvunud või sisaldab osakesi.

Lugege Terrosa kolbampulli pakendi infolehte, mis on karbis eraldi. Kinnitage pen-i nõel Kasutage igal süstimisel uut nõela. Ärge kasutage pen-i nõela, kui pakend on kahjustatud või te ei ole seda ise avanud. Märkus: Nõela ei ole vaja vahetada, kui seda kasutada vahetult pärast pen-i ettevalmistamist.

Nõela kinnitamisel võivad mõned tilgad väljuda, see on tavapärane. Annuse määramine ja süstimine Hoiatus: Veenduge, et te kasutate õiget ravimit.

Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel Hoiatused Ravimi väljakirjutaja täpsustab ravimi võtmise päeva retseptil. Patsiente tuleb teavitada selle ravimi üks kord nädalas võtmise olulisusest. Ravi metotreksaadiga võib määrata vaid arst, kellel on kogemused antimetaboliitidega teostatava kemoteraapiaga.

Kontrollige kolbampulli silti, enne kui te sisestate selle kolbampulli hoidjasse. Veenduge, et näete annuse aknas noolt ja kaks indikaatori riba on ühel joonel. Ärge püüdke annustamisnuppu jõuga edasi keerata. Märkus: Kui kolbampull sisaldab vähem kui 80 mikroliitrit, ei saa annustamisnuppu kellaosuti liikumise suunas kuni noolemärgini keerata.

Sellisel juhul eemaldage pen-i nõel, vahetage kolbampull ja jätkake testimisega, vastavalt pen-i ettevalmistamisjuhendis toodud sammudele. Hoidke õrnalt nahavolti pöidla ja nimetissõrme vahel.

Sisestage nõel otse ja ettevaatlikult naha sisse, nagu on näidatud joonisel. Hoiatus: Vältige pen-i nõela paindumist või murdumist. Ärge kallutage pen-i pärast nõela nahka veri uriinis küüliku ravi ajal. Pen-i kallutamine võib põhjustada nõela paindumist või murdumist. Murdunud nõelad võivad naha sisse kinni jääda. Võtke ühendust otsekohe oma arstiga, kui murdunud nõel jäi naha sisse kinni. Hoidke nõela nahavoldis veel 6 sekundi jooksul.

Kontrollige, kas annuse näidik on algasendis, veendumaks, et süstisite kogu annuse.

odavad preparaadid kui tsüstiit lõikamise valik urineerimise ajal

Visake see ära vastavalt kohalikele nõuetele, näiteks torkekindlasse teravate jäätmete mahutisse. Märkus tervishoiutöötajatele Kohalikud tervishoiutöötajatele või tervishoiuasutusele kehtivad nõuded võivad asendada selle nõela kasutamiseks ja hävitamiseks toodud juhised. Lisateave Korduvkasutatav fikseeritud annusega pen on mõeldud Terrosa manustamise lihtsustamiseks, et ravida osteoporoosi. Iga Terrosa kolbampull sisaldab 28 fikseeritud 80 mikroliitrist Terrosa annust.

Infoleht on viimati uuendatud Muud teabeallikad Täpne teave selle ravimi kohta on saadaval kui te avate nutitelefoniga alloleva või pakendil asuva QR-koodi. Sama teave on saadaval ka kodulehel: www.

Kasutage Terrosa Pen ainult vastavalt arsti käest saadud juhistele ning käesolevas kasutusjuhendis ja Terrosa pakendi infolehes toodud juhistele. Terrosa Pen võivad kasutada üle aastased isesüstivad patsiendid, tervishoiutöötajad või kolmandad isikud, näiteks täiskasvanud sugulased. Terrosa Pen ei tohi kasutada pimedad või nägemispuudega patsiendid, ilma et nad oleksid saanud abi vastava väljaõppe saanud isikult. Rääkige oma arstiga, kui teil esinevad kuulmis- või käsitsemishäired.

Kui teil on Terrosa Pen seadme kasutamise kohta küsimusi, võtke ühendust meie klienditeenindusega igal ajal. Pen-i nõela tohib kasutada ainult üks kord ja Terrosa kolbampulli tohib kasutada ainult üks inimene. Ärge laske oma pen-il maha kukkuda ning vältige järsku kokkupuudet kõvade pindadega. Kaitske vee, tolmu ja niiskuse eest. Ärge kasutage alkoholi ega muid lahuseid või puhastusvahendeid. Ärge kunagi asetage Terrosa Pen seadet vette, kuna see võib pen-i kahjustada.

kuidas õppida tsüstiiti teid või mitte põle põletik tüdrukutes 6 aastat

Terrosa Pen ja kasutatud tarvikute hävitamine Terrosa Pen kasutusaeg on kaks aastat. Enne Terrosa Pen ära viskamist, eemaldage alati pen-i nõel ja kolbampull. Nõelad ja kasutatud kolbampullid tuleb ära visata eraldi ja ohutult.

vere uriinis leukoplakia muddy uriin helekollane

Terrosa Pen tuleb ära visata vastavalt kohalikele nõuetele. Hoiatused Järgige käesolevas kasutusjuhendis toodud juhiseid. Kui juhiseid ei järgita, on oht kasutada valet ravimit, ebaõiget annust, oht haiguse levikuks või infektsioonide tekkeks. Kui teil esineb mõni tervisega seotud probleem, pöörduge kohe arsti poole. Garantii Teie Terrosa Pen tootmisega ja materjaliga seotud defektidele kehtib garantii kahe aasta jooksul alates seadme ostmisest.

See piirdub pen-i asendamisega.

Garantii ei kata kahju, mille põhjused on järgmised: kui on kasutatud teisi kolbampulle, mitte Terrosa kolbampulle vale või hooletu kasutamine, käsitsemine või puhastamine kasutamine on vastuolus kiireloomulised meetmed kui tsüstiit pen-i kasutatakse koos meditsiiniseadmega, muude seadmete või tarvikutega, mis ei ole soovitatud kasutada Gedeon Richter Plc. Juhised tõrgete korral Järgige tabelis toodud juhiseid, kui teil on küsimusi Terrosa Pen kasutamise osas: Küsimus 1.

Kolbampullis on nähtavad väikesed õhumullid. Väike õhumull ei mõjuta ega kahjusta annust. Nõela ei saa kinnitada Kasutage selle asemel teist nõela. Kui ka teist nõela ei saa kinnitada, võtke ühendust meie veri uriinis küüliku ravi ajal. Kasutage selle asemel teist nõela. Annuse seadistamisel ei tee pen kuuldavat helisignaali.

Ärge kasutage seda pen-i, võtke ühendust meie klienditeenindusega. Kui ravim ikkagi ei välju, ärge kasutage seda pen-i ja võtke ühendust meie klienditeenindusega. Annustamisnuppu ei saa keerata kellaosuti liikumise suunas kuni noolemärgini.

Kolbampulli jäänud Terrosa kogus on alla 80 mikroliitri. Vahetage kolbampull ja pen-i nõel ja tehke seadme testimine, vastavalt seadme ettevalmistamise juhendile.

Annuse näidik ei lähe pärast süstimist algasendisse. Ärge korrake süstimist samal päeval. Järgmisel päeval kasutage süstimiseks uut nõela. Kui annuse näidik ei ole pärast süstimist ikka algasendisse tagasi läinud, ärge kasutage seda pen-i; võtke ühendust meie klienditeenindusega. Kui te märkate, et pen lekib. Ärge kasutage seda pen-i; võtke ühendust meie klienditeenindusega.

Miks on küülikul punane uriin: põhjused ja ravi

Pärast süstimise lõpetamist keerasin annustamisnupu kogemata kellaosuti liikumise suunas. Kuidas ma saan annustamisnupu tagasi algasendisse? Ärge vajutage süstenuppu. Seadistage pen uuesti, keerates lihtsalt annustamisnuppu vastupäeva kuni see on algasendis.