Liigu sisu juurde

Nende hulka kuuluvad: Meie sajandil on olukord muutnud baktereid. Tablette ei kirjutata. Üks tablett korraga 50 Püsiv - põhjustab sagedasi ägenemisi, Enamasti nitrofuraani Furagin Tiinusperiood on piiratud.

Isikutele üld- ja veterinaarapteegist ravimite väljastamine EL retsepti alusel tablett kui tsüstiit üks kord EL retsepti alusel ravimi väljastamisele ei kohaldu käesoleva määruse § 6 lõiked 1—21 ja 8.

tablett kui tsüstiit üks kord

Retsepti võltsimise kahtlusest tuleb viivitamata teatada Ravimiametile. Kui EL retsept antakse ravimi ostjale tagasi, jätab ravimi väljastaja koopia EL retseptist endale.

tablett kui tsüstiit üks kord

EL retsepti koopia peab sisaldama käesoleva paragrahvi lõikes 8 nimetatud andmeid. Isikutele ravimite väljastamine ravimite kaugmüügil 1 Ravimite kaugmüügil tuleb ravimid väljastada tellimuse kohaselt komplekteeritud transpordipakendis, mis tagab ravimite jõudmise adressaadini ilma, et ravimi omadused oleksid muutunud.

tablett kui tsüstiit üks kord

Transpordipakendis peab samuti olema hoiatus, et ravimit ei tohi kasutada, kui saadetis ei vasta tellimusele, on avatud või kahjustatud või on kahtlus, et toode on defektne ning et sellistel juhtudel tuleb koheselt võtta ühendust ravimi väljastanud apteegiga. Transpordipakendisse lisatakse üleskutse lugeda enne ravimi tarvitamist pakendi infolehte.

Kuni saadetise kättetoimetamiseni adressaadile vastutab ravimite eest ravimi väljastanud apteek.

Samale või sellega seotud saatedokumendile kantakse saadetise kättetoimetamise kuupäev ning adressaadi või tema esindaja nimi ja allkiri, võttes arvesse käesoleva paragrahvi lõikes 7 nimetatud erisust. Kättetoimetaja edastab dokumendid apteegile viie tööpäeva jooksul pärast ravimi kättetoimetamist.

tablett kui tsüstiit üks kord