Sisereeglid

  • Õpilast kooli registreerides tuleb vanemal sõlmida õppeleping.
  • Treeningule pääsemiseks peab õpilasel olema õppemaks tasutud.
  • Õppetöölt puudumise korral (sh. haigestumise tõttu) ei kuulu trenn koolipoolsele kompenseerimisele ega hilisemale uuesti andmisele. Õpilase algatusel toimuva töösuhte lõpetamise korral ei kuulu õppetasu kompenseerimisele.
  • Kool jätab endale õiguse leping ühepoolselt lõpetada, kui õpilase või teda saatva täiskasvanu käitumine häirib õppetöö tavapärast korraldust.
  • Tänavajalanõudes on keelatud siseneda kooli territooriumile.
  • Saali palume siseneda ainult spetsiaalsetes jalanõudes. Kingi kasutades palume kanda kontsakaitsmeid. Jalatsite tallamuster ei tohi sisaldada liiva ja kivikesi, sest need rikuvad tantsuparketti.
  • Kool ei vastuta riietusruumi või teistesse ruumidesse jäetud esemete eest.
  • Õpilasi saatvad sugulased või sõbrad peaksid ootama väljaspool tööruume, fuajees või ooteruumis.
  • Õpilased ja nende saatjad peavad suhtuma Kooli varasse heaperemehelikult ja säilitama ruumides puhtuse.